Huisartsenpraktijk Blaak  Blaak 24    3011 TA  Rotterdam   010 – 411 12 07

Huisartsenpraktijk Blaak
Blaak 24
3011 TA Rotterdam
  010 – 411 12 07

Huisartsenpraktijk Blaak  Blaak 24    3011 TA  Rotterdam   010 – 411 12 07

Home | Covidvaccinaties

Covidvaccinaties

(English below)

Deze pagina houden we up-to-date, met de huidige stand van zaken rondom de Coronavaccinatie in onze praktijk.

De eerste groep patiënten heeft op 2 april de eerste vaccinatie gekregen, met AstraZeneca. Zij zullen zoals gepland op 18 juni de tweede ontvangen, ook voor hen onder de 60 jaar oud. De gezondheidsraad adviseert niet een tweede prik van een andere leverancier.
Wereldwijd zijn er geen ernstige complicaties met bloedproppen geconstateerd bij een tweede prik met AstraZeneca, deze complicaties kwamen alleen voor binnen twee weken na de eerste prik.

Uitzondering: Indien u <6 maanden voor uw eerste prik Covid-19-besmetting heeft doorgemaakt, hoeft u geen tweede vaccin omdat u al voldoende beschermd bent. Deze keuze is aan u, het nemen van een tweede vaccin is niet bezwaarlijk. Dit geldt voor alle soorten Covid vaccins.

Ziet u af van uw tweede vaccin, neem dan contact op met de praktijk.

 

Wanneer bent u aan de beurt?

Iedereen geboren in of voor 1951 kan inmiddels online een afspraak maken bij de GGD, ook zonder een brief te hebben ontvangen. In de brief staat wel een telefoonnummer, als u daar een voorkeur voor heeft.

Voor hen in een medisch hoogrisicogroep (obesitas of syndroom van Down) onder de 60 jaar, die nog niet zijn gevaccineerd, heeft de GGD reeds een brief gestuurd voor een vaccinatie met Pfizer.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Vul deze vragenlijst in om te weten wanneer en van wie u uw uitnodiging kunt verwachten.

Heeft u nog vragen over de vaccinatie? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

 

 

We shall keep updating this page according to the latest news regarding the Covid vaccinations in our practice.

The first group of people received their vaccination on April 2nd, with AstraZeneca. They will all receive the second jab on June 18th, also those under 60 years old, as per the Health Council’s advice.
Worldwide there hasn’t been a single case of serious complications from the second jab, they all occurred within 2 weeks of the first jab.

Exception: If you had a confirmed COVID-19 infection less than 6 months before your first vaccination, you do not need a second jab to be fully protected. You are free to decide whether or not to take the second one. This is applicable to every Covid vaccine in use.

If you do not wish to receive your second dose of AstraZeneca, please let us know.

 

When will the rest be vaccinated?

Everyone born in or before 1951 can book an appointment online with the GGD (municipial health services), before you even receive the letter. The letter will contain a phone number if you prefer to call.

Those in a high medical risk group (obesity or Down’s syndrome) under 60 years old, who were not vaccinated yet, should have received a letter now from the GGD for a Pfizer vaccination.

For everyone else, we can only ask for your patience. We do not decide the order of vaccination.

Here you can see the order of vaccination for everyone else, or fill out this (Dutch) questionnaire.
You can also call the national information line at: 0800 – 1351 (between 8 AM and 8 PM).